Star (Williamstown - Altona - Laverton) - Tuesday 28 September 2010
 
 
© Star (Williamstown - Altona - Laverton)